การทำนายความหลากหลายทางพันธุกรรม

เซลล์หลายเซลล์ซึ่งมีความแตกต่างกันทางพันธุกรรม ความแตกต่างทางพันธุกรรมเหล่านี้หมายถึงมะเร็งอาจมีความอ่อนไหวหรือต้านทานต่อการรักษาที่กำหนด เป็นผลให้การระบุรูปแบบเหล่านี้สามารถช่วยแพทย์ตัดสินใจว่าการรักษาใดมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากที่สุดสำหรับผู้ป่วยที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากวิธีการทางคลินิกอย่างง่ายความแปรปรวนทางพันธุกรรม

มีความเสี่ยงที่จะขาดความแปรปรวนของเซลล์ต่อเซลล์จำนวนมากเครื่องมือคอมพิวเตอร์ล่าสุดจึงได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อทำนายและจำแนกความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในตัวอย่างเนื้องอกทางคลินิก อย่างไรก็ตามไม่มีวิธีการเปรียบเทียบทั่วไปที่มีอยู่เพื่อกำหนดวิธีการคำนวณที่แม่นยำที่สุดที่สามารถใช้ในการตัดสินความถูกต้องของการทำนายด้วยคอมพิวเตอร์และสร้างมาตรฐานนี้กำหนดความแม่นยำของอัลกอริทึมในการทำนายความหลากหลายทางพันธุกรรม เหล่านี้รวมถึงสัดส่วนของเซลล์มะเร็งในตัวอย่างเนื้องอกจำนวนกลุ่มเซลล์มะเร็งที่แตกต่างกันทางพันธุกรรมในตัวอย่างเนื้องอกสัดส่วนของเซลล์ภายในแต่ละกลุ่มเหล่านี้ มีการผ่าเหล่าทางพันธุกรรมในแต่ละกลุ่มและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างกลุ่ม