การสังเคราะห์โปรตีนที่พบบนพื้นผิวของแบคทีเรีย

การติดเชื้อสองครั้งที่เกิดขึ้นกันหกปีระหว่างการติดเชื้อเหล่านั้นเขาได้รับเชื้อและรักษาสองครั้งเพิ่มเติมมีความแตกต่างระหว่างจีโนมของแบคทีเรียจากการติดเชื้อครั้งแรกและครั้งสุดท้าย ความแตกต่างนี้อาจเผยให้เห็นว่ายีนของแบคทีเรียมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอาจทำให้แบคทีเรียติดเชื้อในคนที่ระบบภูมิคุ้มกันได้เห็นแล้ว

และได้ตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อโรคซิฟิลิสหลายสายพันธุ์การเปลี่ยนแปลงน้อยมากระหว่างจีโนมจากตัวอย่างที่แตกต่างกันสองยกเว้นยีนหนึ่งมีจำนวนการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดประมาณ 20 ล้านเบสซึ่งประกอบไปด้วยจีโนมของแบคทีเรียแต่ในยีนตัวนี้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นร้อยยีนนั้นเรียกว่าTreponema pallidum repeat gene K (tprK) ให้คำแนะนำสำหรับการสังเคราะห์โปรตีนที่พบบนพื้นผิวของแบคทีเรีย โปรตีนบนพื้นผิวของแบคทีเรียมักจะเห็นได้ง่ายกว่าโดยเซลล์ภูมิคุ้มกันและมักจะเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับการโจมตีภูมิคุ้มกัน