อิเล็กตรอนที่ปล่อยออกมาเป็นลักษณะเฉพาะของอะตอม

การวัดเวลาการบินของอิเล็กตรอนที่ปล่อยออกมาจากอะตอมเฉพาะในโมเลกุลเมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงเลเซอร์ สิ่งนี้ทำให้พวกเขาสามารถวัดอิทธิพลของโมเลกุลที่มีต่อจลนศาสตร์ของการปล่อยการปล่อยอิเล็กตรอนเพื่อตอบสนองต่อการกระตุ้นด้วยแสงเป็นหนึ่งในกระบวนการพื้นฐานที่สุดในพิภพเล็ก ๆ พลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนที่ปล่อยออกมาเป็นลักษณะเฉพาะของอะตอม

ที่เกี่ยวข้องและขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นของแสงที่ใช้ แต่กระบวนการใช้เวลานานเท่าไหร่? และใช้เวลาเท่ากันเสมอโดยไม่คำนึงว่าอิเล็กตรอนถูกปล่อยออกมาจากอะตอมเดี่ยวหรือจากอะตอมที่เป็นส่วนหนึ่งของโมเลกุลตรวจสอบอิทธิพลของโมเลกุลในเวลาการถ่ายภาพคำอธิบายเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการถ่ายภาพในปี 2448 โดยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นความก้าวหน้าทางฟิสิกส์ควอนตัมและรายละเอียดของกระบวนการนี้ยังคงมีความสนใจอย่างต่อเนื่องในโลกแห่งวิทยาศาสตร์และอื่น ๆ การเคลื่อนที่ของอนุภาคควอนตัมเบื้องต้นเช่นอิเล็กตรอนได้รับผลกระทบอย่างไรในสภาพแวดล้อมของโมเลกุลมีผลกระทบอย่างสำคัญต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายภาพและแรงที่ยึดโมเลกุลเข้าด้วยกัน